Zapisy dla studentów Politechniki Wrocławskiej semestr letni 2019/2020

Dodane: 2020-01-20 8:52:10

ZAPISY NA WF – DOKTORANCI, STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI, STUDENCI REALIZUJĄCY WF ZA 1 ECTS

Zapisy odbędą się w dniu 19.02.2020 (środa) w godz. 9.00-14.00, w budynku H-14 (Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 40), pok. -1-19 (biuro AKS). Warunkiem zapisu jest przedłożenie legitymacji doktoranckiej lub studenckiej, a w przypadku studentów niepełnosprawnych dodatkowo orzeczenia o niepełnosprawności. UWAGA:

W WYJĄTKOWYCH przypadkach możliwy będzie wpis drogą poczty elektronicznej na adres: sek.swfis@pwr.edu.pl (z podanym kodem zajęć odczytanym w AKZ oraz telefonem kontaktowym). Należy również załączyć zeskanowaną legitymację doktorancką lub studencką, a w przypadku studentów niepełnosprawnych dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności. Poczta wysłana z innego adresu niż służbowy oraz poza terminem zapisów (19.02.2020, godz. 9.00-14.00) nie będzie rozpatrywana.

ZAPISY NA JĘZYKI OBCE – STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

Studenci niepełnosprawni mogą zapisywać się na lektoraty przed zapisami w dniu 19.02.2020 (środa) w godz. 10.00-14.00 w bud. H-4 s.105. Warunkiem zapisu jest przedłożenie legitymacji studenckiej oraz orzeczenia o niepełnosprawności. W WYJĄTKOWYCH przypadkach możliwy będzie wpis drogą elektroniczną (ze skanami obu dokumentów, podanym kodem zajęć odczytanym w AKZ oraz telefonem kontaktowym). Poczta wysłana poza terminem zapisów dla studentów niepełnosprawnych oraz z innej poczty niż studencka nie będzie rozpatrywana.

ZAPISY

KOREKTA ZAPISÓW


ZAPISY NA KURSY SPOZA PROGRAMU STUDIÓW

Zapisy na kursy spoza programu studiów będą możliwe tylko za zgodą dziekana własnego wydziału lub dyrektora jednostki - w ramach wolnych miejsc po korekcie zapisów. Wpis będzie możliwy w drodze administracyjnej (poza indywidualnymi zapisami) w sekretariacie Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz w pokoju 105 w budynku H4 w Studium Języków Obcych w dniu 24.02.2020 w godz. 09.00-14.00. Wpis na kurs spoza programu studiów podlega takim samym rygorom (wymóg zaliczenia, obowiązek powtarzania), jak wpis na kurs w ramach programu studiów.

UWAGI

Wrocław, 16.12.2019
PROREKTOR DS. NAUCZANIA
prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic


Dyżury dydaktyczne w jednostkach oferujących kursy w semestrze letnim 2019/20:

REGULAMIN ZAPISÓW dla studentów Politechniki Wrocławskiej

JĘZYKI OBCE, WYCH. FIZYCZNE, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDŻERSKIE
SEMESTR LETNI 2019/2020

Dodane: 2020-01-20 8:52:10

Wrocław, 16.12.2019
PROREKTOR DS. NAUCZANIA
prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic