Wolne miejsca w grupach językowych

Dodane: 2023-02-27 8:12:10

Szanowni Studenci,

informujemy, że istnieją jeszcze wolne miejsca w grupach językowych, szczegółowy wykaz znajduje się tutaj.

W przypadku chęci dopisania do grupy w której są wolne miejsca (zaznaczonej na zielono) prosimy o informację mailową na adres zapisy-lektoraty@pwr.edu.pl. Jedynym warunkiem zapisu jest jakiekolwiek wolne miejsce w którymś z systemów (nie musi być to wolne miejsce w systemie, który Państwa obsługuje). Prosimy o sprawdzenie czy posiadają Państwo prawo do zapisów oraz czy mogą Państwo realizować kurs językowy w bieżącym semestrze (także w kontekście przekroczenia limitów punktów ECTS, przykładowe ścieżki edukacyjne znajdują się tutaj). Korespondencję prosimy kierować wyłącznie z systemu poczty PWr (student.pwr.wroc.pl), musi ona zawierać: kod kursu oraz kod grupy (JSOS) lub kod przedmiotu oraz numer grupy (USOS). Termin wysyłania zgłoszeń: 03.03.2023.

Zapisy dla studentów Politechniki Wrocławskiej semestr letni 2022/2023

Dodane: 2023-02-08 8:52:10

JĘZYKI OBCE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDŻERSKIE

Szczegółowe Informacje są dostępne na witrynach internetowych jednostek oferujących kursy: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych. Plan zajęćoraz informacje o zapisach i grupach zajęciowych dostępne będą na witrynie AKZ (http://akz.pwr.edu.pl) oraz w systemie USOS (dla pierwszego roku) od 13.02.2023
O możliwości wpisu w określonym semestrze, dla danego stopnia i formy studiów decydują poszczególne wydziały, zamieszczając odpowiednie wpisy w planie i programie studiów.


I. ZAPISY dla studentów pierwszego roku (I i II stopnia studiów)

II.ZAPISY dla studentów powyżej pierwszego roku (I i II stopnia studiów)

III.ZAPISY dla studentów z niepełnosprawnościami

Zapisy dla studentów z niepełnosprawnościami odbędą się w dniu 17.02.2023 (piątek) w godz. 9.00-14.00. W tym celu należy wysłać informację zawierającą kod grupy (zgodny z AKZ) oraz numer telefonu kontaktowego na adres. Zgłoszenia wysłane z innego adresu niż uczelniany oraz poza terminem zapisów nie będą rozpatrywane. Załączanie skanu legitymacji oraz orzeczenia o niepełnosprawności nie jest konieczne (chyba, że student nie zgłosił niepełnosprawności w Dziale Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami).

IV.ZAPISY dla doktorantów (tylko na zajęcia sportowe)

Zapisy dla doktorantów odbędą się w dniu 17.02.2023 (piątek) w godz. 9.00-14.00. W tym celu należy wysłać informację zawierającą kod grupy (zgodny z AKZ) oraz numer telefonu kontaktowego na adres: zapisy.swfis@pwr.edu.pl. Zgłoszenia wysłane z innego adresu niż uczelniany oraz poza terminem zapisów nie będą rozpatrywane Doktoranci mogą zapisać się maksymalnie na dwa zajęcia sportowe w semestrze.


V.ZAPISY na kursy spoza programu studiów

Zapisy na kursy spoza programu studiów będą możliwe tylko za zgodą dziekana własnego wydziału lub dyrektora jednostki - w ramach wolnych miejsc po korekcie zapisów. Wpis będzie możliwy wyłącznie przy pomocy uczelnianej poczty elektronicznej w dniu 27.02.2023 (poniedziałek) w godz. 12.00-15.00. Oprócz standardowych informacji zapisowych należy załączyć zgodę dziekana własnego wydziału lub dyrektora jednostki (skan dokumentu). Wpis na kurs spoza programu studiów podlega takim samym rygorom (wymóg zaliczenia, obowiązek powtarzania), jak wpis na kurs w ramach programu studiów.


VI.KOREKTA ZAPISÓW


VII.UWAGI

Wrocław, 1.02.2023
PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA
Prof.dr hab. inż. Kamil Staniec


Dyżury dydaktyczne w jednostkach oferujących kursy w semestrze letnim 2022/23:

REGULAMIN ZAPISÓW dla studentów Politechniki Wrocławskiej

JĘZYKI OBCE, WYCH. FIZYCZNE, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDŻERSKIE
SEMESTR LETNI 2022/2023

Dodane: 2023-02-08 8:52:10

Wrocław, 6.02.2023
PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA
Prof. dr hab. inż. Kamil Staniec